New

Latest site update: February 2018

Tijdschrift voor Psychiatrie: Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de doorontwikkeling van de dbc-ggz’

Intensive prolonged exposure therapy for chronic PTSD patients: Lotte Hendriks, Rianne de Kleine, Theo Broekman, Gert-Jan Hendriks & Agnes van Minnen (2018) European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1425574

Tijdschrift voor Psychiatrie: Het 'Engelse model' in de ggz - a fairy tale?

Stagering bij verslaving: Rutten, R.J.T., Broekman, T., van den Brink, W., & Schippers, G.M. (2017). Differentiating Treatment-Seeking Substance-Use Disordered Patients: Support for a Staging Model. SUCHT, 63(5), 289-296

Overzicht van kritisch nieuws over het zorgclustermodel

Bêta-prikkels 1 tm 5 (1987-1991) ook beschikbaar op de site