Grote verschillen in cijfers over de ggz

Laatste cijfers DBC-gefinancierde GGZ

NZa gebruikt de definitieve cijfers over 2017 van Vektis in Stand van de zorg 2019

Vektis heeft de cijfers over 2016 compleet en voorlopige cijfers over 2017. NZA heeft nog geen nieuwe marktscan.

KPMG corrigeert in stilte cijfers in de Monitor generalistische basis GGZ

Grote verschillen in cijfers over de ggz