Diagnosen in de GGZ

Juni 2023: DBC-gefinancierde GGZ: Update met CBS cijfers tot en met 2021

Geen informatie meer beschibaar vanaf april 2019

Geen informatie meer beschikbaar over diagnosen in de GGZ per april 2019.

Analyse van de relatie tussen DSM-5 en NZA hoofdgroepen

Diagnosen in de specialistische GGZ: overzichten 2009-2016

Totaaloverzicht Jeugd-GGZ per diagnosegroep

Totaaloverzichten per diagnosegroep

Vaste Y-as

Variabele Y-as

Totaaloverzichten per diagnosegroep en kenmerk

Leeftijdsgroep

Circuit

Nieuwe of vervolg Zorgvraag

Met of zonder Verblijf

Instelling of praktijk

Reden Beëindiging

Overzichten per diagnosegroep (per subgroep niveau 2)

1 Stoornissen in de kindertijd (9)

2 Cognitieve stoornissen (4)

3 Psychische st. door somatische aand. (0)

4 Aan middel gebonden stoorn. (5)

5 Schizofrenie e.a. psychot. st. (5)

6 Stemmingsstoornissen (3)

7 Angststoornissen (10)

8 Somatoforme stoornissen (5)

9 Nagebootste stoornissen (0)

10 Dissociatieve stoornissen (0)

11 Seksuele en genderid. stoorn. (3)

12 Eetstoornissen (3)

13 Slaapstoornissen (0)

14 Stoornissen impulsbeheersing (3)

15 Aanpassingsstoornissen (6)

16 Persoonlijkheidsstoornissen (11)

17 Andere probl. reden voor zorg (4)

18 Geen of ontbrekende primaire diagnose (0) >