New

Latest site update: June 2021

Stepped-care versus treatment as usual in panic disorder: A randomized controlled trial: Mirjam Kampman, Ton van Balkom, Theo Broekman, Marc Verbraak, & Gert-Jan Hendriks (2020) PLOS ONE, 15(8), e0237061.

Overzicht van kritisch nieuws over het zorgclustermodel en zorgprestatiemodel

Van Os 2019: geen regiovariatie in ggz-kosten over de jaren. Is dat zo? Ingezonden brief Tijdschrift voor psychiatrie, 61(12), 910.

Parnassia Groep kerncijfers 2016-2018.

Diagnosen in de specialistische GGZ: overzichten

Appraisal-based cognitive bias modification in patients with posttraumatic stress disorder: a randomised clinical trial: Rianne de Kleine, Marcella Woud, Hannah Ferentzi, Gert-Jan Hendriks, Theo Broekman, Eni Becker & Agnes Van Minnen (2019) European Journal of Psychotraumatology, 10:1, 1625690

Opnieuw uitgegeven: Symposium Klinische Psychologie Nijmegen 1990-1995

Analyses van Vektis open data bestanden zijn geactualiseerd met gegevens van 2017.
GGZ kosten voor jong volwassenen stijgen het meest. Voor ouderen niet of worden minder. Regiovariatie blijft groot.

NZa stopt per 15-4-2019 met verzamelen van diagnosen in de GGZ. Wat is de relatie tussen de DSM-5 en de NZa diagnosehoofdgroepen?

Voorspelling van zorgconsumptie. Rutten, R.J.T., Broekman, T.G. & Schippers, G.M. (2019). Voorspelling van de zorgconsumptie in de verslavingszorg; met MATE intake-instrument beter dan met DSM-scores, maar onvoldoende als basis voor bekostiging. Tijdschrift voor psychiatrie, 61, 41-47.

Grote verschillen in cijfers over de ggz. Vektis heeft de cijfers over 2016 compleet en voorlopige cijfers over 2017. NZA heeft nog geen nieuwe marktscan. KPMG corrigeert in stilte cijfers in de Monitor generalistische basis GGZ

Bêta-prikkel 7: Dick Bijl over psychofarmaca en wetenschappelijk onderzoek met psychofarmaca

Stoornis in het gebruik van tabak: ook behandeling in de ggz?

Tijdschrift voor Psychiatrie: Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de doorontwikkeling van de dbc-ggz’

Intensive prolonged exposure therapy for chronic PTSD patients: Lotte Hendriks, Rianne de Kleine, Theo Broekman, Gert-Jan Hendriks & Agnes van Minnen (2018) European Journal of Psychotraumatology, 9:1, 1425574

Tijdschrift voor Psychiatrie: Het 'Engelse model' in de ggz - a fairy tale?

Newsletters archive