Diagram 1
NZA diagnosehoofdgroepen naar DSM-5 hoofdgroepen, subgroepen en ICD-10 codes

Dit diagram is op 20 februari 2019 gemaakt met het bestand "20190101 Codelijsten ggz v20181123.xlsx" uit het Dbc-pakket 2019 RG19b.
ICD-10 codes zijn niet altijd tot op het diepste niveau weergegeven
Omdat NZA diagnosehoofdgroep 15 en 16 alleen diagnosen bevatten die onder de verzekerde geneeskundige GGZ vallen, bestaan deze niet meer per 15-4-2019. Deze zijn wel in het diagram opgenomen. Individuele diagnosen waarvan behandeling niet volgens de DBC systematiek vergoed wordt zijn gemerkt met ❌
Bij het maken is grote zorgvuldigheid betracht, kleine fouten kunnen niet worden uitgesloten.
Het laden van deze pagina kan even duren.

Bureau Bêta Home page